Η ομάδα

Συναντηθήκαμε· μοιραστήκαμε τις ανάγκες και τις ιδέες μας· οραματιστήκαμε τη δημιουργία μιας ανοιχτής μουσικής κοινότητας που ο καθένας μπορεί να γίνει κομμάτι της συμμετέχοντας, παρατηρώντας, μαθαίνοντας, προτείνοντας...