Οι στόχοι μας

  • Καλλιέργεια μουσικής παιδείας & ενεργητικής ακρόασης
  • Έρευνα, μελέτη και ανάλυση μουσικών παραδόσεων και δημιουργία προσβάσιμου αρχειακού υλικού
  • Δημιουργία κινήτρων για την έκφραση σύγχρονων μουσικών τάσεων
  • Ενίσχυση προσωπικής έκφρασης και συν-δημιουργικότητας
  • Μετάβαση από την κλειστή κοινότητα σε μια ανοιχτή πόλη. Πολίτες ή ομάδες που εντάσσονται σε κάποια ιδρυματική δομή/κοινότητα έχουν τη δυνατότητα να συνυπάρξουν και να μοιραστούν το ενδιαφέρον τους για τη μουσική
  • Δημιουργία δράσεων σε συνδιαμόρφωση με το ευρύ κοινό 
  • Συνεργασία με αντίστοιχους φορείς του Ελλαδικού χώρου και του εξωτερικού, που μοιράζονται τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς
  • Ανάδειξη του μουσικού πολυπολιτισμικού πλούτου της Θεσσαλονίκης και ενίσχυση της δυναμικής των μουσικών σχημάτων και καλλιτεχνών/ιδων της πόλης