Γ' Δημοτική Κοινότητα Δήμου Θεσσαλονίκης

H olipoli, σε συνεργασία με τη Γ' Δημοτική Κοινότητα Δήμου Θεσσαλονίκης , διοργανώνει το ANOPOLIS WORLD MUSIC FESTIVAL, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

GDIMOTIKIKINOTITA