ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Διοργάνωση συναυλίας λήξης της εκδήλωσης της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων στην εκδήλωση με θέμα «Εναλλακτικές μορφές ενδυνάμωσης και υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων»

arsisimage